Doklady a osvědčení

Znění autorizačního zákona

Tento zákon upravuje

  1. postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
  2. postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
  3. způsob a podmínky udělování autorizace,
  4. vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“) a
  5. podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství