Dozory staveb

Lidi jsou nejhůře poddajný “materiál” i řemeslník nebo firma s výbornou referencí a perfektními výsledky dělají chyby.  Dozor staveb zajišťujeme pro investora a toho si jsme náležitě vědomi. Loajalita je v tomto směru nezbytná. Objektivně posoudíme prováděné dílo v průběhu stavby, kdy pořizujeme fotodokumentaci, vedeme foto deník, investorovi zasíláme zprávy z kontrol, účastníme se funkčních technologických zkoušek a kontrolních dnů.

 

Technický dozor investora ( objednatele )

 • kontrola stavebního deníku zhotovitele
 • kontrola dodržování BOZP a PO na staveništích
 • kontrola kvality prováděných prací a používaného materiálu zhotovitelem
 • pořízení fotodokumentace z kontrol
 • pořízení zápisu z kontrol
 • koordinace s  projektantem stavby
 • koordinace zkoušek, průzkumu a kontrol stavby a stavebních konstrukcí
 • ( cca 2- 4% z celkové ceny díla – dle rozsahu a složitosti stavby )

Další nabízené služby

 • Kompletace dokladové části pro kolaudaci, vyřízení kolaudace
 • ( cca 0,6% z ceny díla )
 • Kontrola rozpočtu a fakturací zhotovitele
 • ( cca 0,5 – 1% z fakturované částky – dle počtu kontrolovaných položek )