Kontrolní prohlídky

Hodinová sazba
1200 Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka novostavby – byt do 100m2
7 500 Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka novostavby – byt od 100m2 do 200m2
12 500 Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka novostavby – dům do 350m2
17 500 Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka novostavby – dům nad 350m2 do 500m2
23 500 Kč bez DPH
Kontrola dokladové části realizace pro byt a dům do 350m2
8000 Kč bez DPH
Kontrola dokl. části realizace pro dům nad 350m2 do 500m2
12 000 Kč bez DPH
Náklady na dopravu
800 Kč / započatá hod bez DPH + 15 Kč / km bez DPH
Bloowerdoor test ( pro odhalení netěsností obvodových konstrukcí – obálky budovy )
8 500,- bez DPH
Měření Radonu pozemek k výstavbě
5 200,- bez DPH
Měření Radonu ( v interiéru po dokončení stavby )
5 800,- bez DPH
Měření Termo kamerou ( úniky tepla – odhalení tepelných mostů stavebních konstrukcí )
7 200,- bez DPH